Các lễ hội diễn ra trong ngày 5 tháng 6 âm lịch - Hội Đình Phú Xuân

Các lễ hội diễn ra trong ngày 5 tháng 6 âm lịch - Hội Đình Phú Xuân

Hội Đình Phú Xuân

Thời gian: tổ chức vào ngày 5 tới ngày 6 tháng 6 âm lịch.

Địa điểm: thôn Phú Xuân, phường Tây Lộc, thành phố Huế.

Đối tượng suy tôn: nhằm suy tôn các vị thần khai sáng làng.

Nội dung: Đình làng Phú Xuân là một minh chứng lịch sử chứng minh cho quá trình tìm kiếm, định đô và phát triển kinh thành Huế những năm cuối thế kỉ 17.

Đây còn là môt công trình kiến trúc nghệ thuật dân gian tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong ngày này hội có các hoạt đông dâng hương thờ cúng các vị thần có công khai sáng làng.