You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Các lễ hội ngày 10 tháng 4 Âm Lịch - Hội Đình Tân Phú Trung

Vào ngày mùng 10 tháng tư có diễn ra lễ hội đó là Hội Đình Tân Phú Trung, được tổ chức long trọng tại xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp.

Các lễ hội ngày 10 tháng 4 Âm Lịch - Hội Đình Tân Phú Trung

Hội Đình Tân Phú Trung

Thời gian: tổ chức từ ngày 10 tới ngày 17 tháng 4 âm lịch (năm chẵn) hoặc ngày 12, 13 tháng 5 âm lịch (năm lẻ).

Địa điểm: xã Tân Phú Trung