You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Đặc tính của sao Hóa kị - Miệng lưỡi, thị phi

Sao Hóa Kỵ ở cung Mệnh thì tính thâm trầm, thâm hiểm, ích kỷ, đa nghi, hay đố kỵ, ganh tị, ghen ghét người khác, và cũng hay gây sự với người ta.

Đặc tính của sao Hóa kị - Miệng lưỡi, thị phi

Thuộc tính â