Lễ hội ngày 10 tháng 9 âm lịch - Hội Võng Thị

Lễ hội ngày 10 tháng 9 âm lịch - Hội Võng Thị

Hội Võng Thị

Thời gian: tổ chức vào ngày 10 tháng 9 âm lịch.

Địa điểm: làng Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Đối tượng suy tôn: nhằm suy tôn Mục Thận - người có công cứu vua Lý Nhân Tông trên hồ Tây:

Nội dung: Hội lễ có dâng hương cúng tế. Tiếp đó là tiết mục hát tuồng và trò chơi dân gian chọi gà.