Lễ hội ngày 26 tháng 9 âm lịch - Hội Đền An Sinh

Lễ hội ngày 26 tháng 9 âm lịch - Hội Đền An Sinh

Hội Đền An Sinh

Thời gian: tổ chức vào ngày 26 tháng 9 âm lịch.

Địa điểm: huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng suy tôn: nhằm suy tôn 8 đời vua nhà Trần.

Nội dung: Lễ hội Đền An Sinh được tổ chức cùng ngày giỗ của Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn, 20/8 âm lịch. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày từ ngày 2 đến 4/10/2015.  Ngoài phần lễ hội được tổ chức long trọng với các phần tế lễ của nhân dân thị xã Đông Triều, dâng hương tưởng niệm các vị vua Trần còn có phần hội với các tiết mục diễn xướng văn hoá, văn nghệ, các trò chơi dân gian.