Lễ hội ngày 29 tháng 9 âm lịch - Lễ Hội Đại Bái

Lễ hội ngày 29 tháng 9 âm lịch - Lễ Hội Đại Bái

Hội Đại Bái

Thời gian: tổ chức vào ngày 29 tháng 9 âm lịch.

Địa điểm: xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng suy tôn: nhằm suy tôn ông tổ nghề đúc đồng, chạm bạc - Nguyễn Công Tuyền.

Nội dung: Trong ngày này, các trưởng họ sẽ mang sản phẩm đồng, bạc chạm dâng lên bàn thờ, dâng hương tổ sư để tỏ lòng biết ơn đồng thời các nghi lễ thắp hương của người đồng niên (49 tuổi) cùng với phần hội như hát ả đào, ném cướp cây bông cùng các trò chơi dân gian khác cũng được tổ chức trong lễ hội.