Lễ hội trong ngày 14 tháng 9 âm lịch - Hội Đền Dinh Thầy

Lễ hội trong ngày 14 tháng 9 âm lịch - Hội Đền Dinh Thầy

Hội Đền Dinh Thầy

Thời gian: tổ chức vào ngày 14 tới ngày 16 tháng 9 âm lịch.

Địa điểm: xã Tân hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Đối tượng suy tôn: nhằm suy tôn Thầy và Thím là hai vợ chồng có công chữa bệnh cho dân nghèo.

Nội dung: Lễ cúng chay vào tối ngày 15, cỗ cúng chay và cúng mặn vào ngày 16.

Vào hai ngày lễ lớn hàng năm ở Dinh Thầy - Thím (lễ tảo mộ mùng 5 tháng giêng âm lịch và lễ Tế Thu vào ngày 14 và 15 tháng 9 âm lịch, nhiều sinh hoạt văn hóa sôi nổi thu hút khách thập phương đổ về: chèo bả trạo, diễn xướng tích thầy, biểu diễn võ thuật, lân múa thi tài, phóng sinh thả chim về rừng, rước xe hoa trang trí theo những truyền thuyết về cuộc đời thầy - thím quanh đường làng Tam Tân, nơi xưa kia hai người sinh sống, lao động và cứu giúp dân làng...

Những ngày lễ tế hàng năm ở ngôi dinh cổ kính ấy đã thực sự trở thành ngày hội văn hóa lớn của La Gi, thu hút vài trăm ngàn khách du lịch bốn phương dự hội trong dịp lễ.