Nghề nghiệp phù hợp với người tuổi Thìn

Nghề nghiệp phù hợp với người tuổi Thìn

Nghề nghiệp phù hợp với người tuổi Thìn:

Vì luôn suy xét thấu đáo trong tất cả mọi việc nên người tuổi Thìn sẽ không phù hợp với những công việc cứng nhắc, lao động chân tay không cần đến sự tính toán chi ly của đầu óc. Họ nên lựa chọn những ngành nghề có thể phát huy hết năng lực tư duy cũng như kỹ năng sáng tạo của mình. Người tuổi Thìn thích tham gia vào những hoạt động như nghệ thuật, chính trị, học thuật và sẽ rất nhiệt tình, không biết mệt mỏi khi tham gia vào những hoạt động này. Trong lĩnh vực văn học, nếu họ lấy một tác phẩm vượt trên thời đại làm phương hướng phát triển thì rất có thể sẽ đạt được những thành công vượt trội.

Người tuổi Thìn và người tuổi Tý: Có thể hợp tác, có điều sự nghiệp nhất thiết phải phát triển theo ý đồ của người tuổi Thìn.

Người tuổi Thìn và người tuổi Mão: Hợp tác khá ăn ý, mèo sẽ để rồng quyết định mọi việc, hơn nữa còn đóng góp nhiều ý kiến hợp lý, thật đúng là "cố vấn" của rồng.

Người tuổi Thìn và người tuổi Thân: Hợp tác xuất sắc nhất, hai người tâm đầu ý hợp, không bao giờ thất bại.

Người tuổi Thìn và người tuổi Hợi: Nếu người tuổi Hợi có thể khiêm nhường một chút thì hợp tác này sẽ thành công mỹ mãn.