Người tuổi Tuất hợp với ngành nào?

Người tuổi Tuất hợp với ngành nào?

Người tuổi Tuất hợp với ngành nào?

Họ cũng phù hợp với các công việc ít nhiều mang tính cạnh tranh và không chấp nhận tụt lùi lại phía sau người khác. Với công việc được người khác giao phó, hoặc nhờ vả người tuổi Tuất luôn trung thực và cố gắng hoàn thành ở mức tốt nhất có thể. Họ cũng có khả năng tự kiềm chế, cố gắng làm tốt công việc ngay cả khi đang ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Họ rất hợp với một số công việc như hộ lý, kế toán, nhân viên văn phòng, nhân viên công vụ hoặc luật sư,…

Ngoài ra, họ cũng có thể theo đuổi công việc có liên quan đến khoa học, kỹ thuật.

Một số ngành nghề khác cũng rất phù hợp với họ là chính trị, triết học, bác sĩ, quan tòa, nhà văn hoặc giáo viên.