You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Sao nào trong tử vi chiếu mạng thì được làm vua

Sao nào trong tử vi chiếu mạng thì được làm vua (Một bài viết hay về ca các chòm sao khi chiếu mạng thì được làm vua).

Sao nào trong tử vi chiếu mạng thì được làm vua

một vị giáo sư Trung học ở Nha Trang, từng nghiên cứu Tử vi tìm hỏi tôi và nêu thắc mắc về lá số của Vua Bảo Đại in trong sách tử vi của Vân Đằng Thái Thứ Lang và cũng có đăng trong một số báo Xuân Công Luận.

Tôi xin sơ lược vài nét: Tuổi Quý Sửu, sinh tháng 9, ngày 23, giờ Dần, thân cư Quan Lộc, có Liêm Tướng ngô Triệt.

Vị giáo sư ấy thắc mắc rằng:

Dù không lừng lẫy thì ông Bảo Đại cũng đã hai lần làm Vua, hưởng đủ tước lộc của một vị Vua, thế mà thân cư Quan Lộc có Liêm Tướng ngộ Triệt. Vậy lá số đó có thật là lá số của ông Bảo Đại hay chỉ do một số học giả tử vi nào đó đặt ra cho có chuyện vậy thôi.

Cũng có một vị giáo sư Cử nhân Toán học, nghiên cứu tử vi từ Quy Nhơn vào Nha Trang gặp tôi mấy lần nói chuyện về Tử vi, hứa tặng tôi một số tài liệu về Toán học và Thiên văn của Trung Hoa xưa kia và cũng nêu nên một số thắc mắc tương tự.

Những câu chuyện ấy, những thắc mắc ấy đã đưa tôi đến ý nghĩ bài viết này.

Có lẽ vì Vua ở ngôi vị cao nhất, có nhiều uy quyền nhất, hưởng nhiều tiện nghi nhất, cho nên, dù không có mộng làm Vua, ai cũng có thể có lần tự hỏi: "Có ông sao nào chiếu mạng mà lại được làm Vua, sung sướng thế".

Nhìn vào các sách Tử vi, có sách nói đến các bộ sao làm Vua, có sách lại gọi tổng quát là Phi thường cách .

"Mệnh hội Tử - Phủ - Vũ - Tướng cách, thân hội Sát - Phá - Liêm - Tham cách, lại thêm Tả - Hữu; Khôi - Việt; Xương - Khúc; Long - Phượng; Hồng - Đào; Khoa - Quyền - Lộc …".

Vua ở ngôi vị cao nhất, nhiều quyền uy nhất, hưởng nhiều tiện nghi nhất… cái gì cũng phải hạng nhất, một quan niệm này đã đưa đến việc gom hết các bộ sao tốt nhất rồi nói rằng đó là cách của bộ sao làm Vua. Thật là một quan niệm giản dị, không cần nhiều suy luận. Thật là một quan niệm "Quân (Vua) vi quý - Xã tắc thứ chi - Dân vi kính".

Đúng về phương diện nghiên cứu Tử vi, chúng ta không thể chấp nhận một công thức giản dị như vậy được, vì những lý do sau đây:

Nếu Mệnh, Thân đã gom hết tất cả các sao tốt nhất, ắt chỉ còn các sao xấu ở các cung khác; Mệnh, Quan, Tài, Di, Phúc đã quy tụ quá nhiều, đã vơ hết các sao tốt, thì khi đại hạn đi đến các cung Huynh Đệ, Phụ Mẫu, Tử tức, hoặc Điền Trạch ắt chỉ còn các sao xấu dồn lại, lúc này làm Vua với ai. Một là số mà cứ một cung này được quá nhiều các sao tốt chiếu vào, đến một cung kế đó lại chỉ có toàn các sao xấu là một lá số mất quân bình, không thể làm thành việc lớn. Cứ một đại hạn quá tốt lại đến một đại hạn quá xấu; cứ một tiểu hạn quá tốt lại đến một tiểu hạn quá xấu thì làm ăn được việc gì lớn, lâu dài. Do đó chúng ta không thể làm một công việc giản dị như là tưởng tượng ra một công thức gồm toàn các sao tốt quy tụ hết về Mệnh, Quan, Tài, Di, Phúc Đức rồi nói rằng những sao này thì được làm Vua, là Phi thường cách.

Dù cung Mệnh có gom được hết cao sao tốt, thì cũng không có nghĩa là vừa lọt lòng mẹ đã làm Vua rồi và làm Vua cho đến lúc mãn đời.

Đến đây chúng ta chú trọng đến sự quân bình trong lá số. Mất sự quân bình trong các cung đại, tiểu hạn thì khó thành việc lớn được, hoặc nếu có thành thì cũng chỉ thành trong nhất thời mà thôi. Cần chú trọng đến sự quân bình, sự kết hợp đúng cách giữa các bộ sao ở cung Mệnh và các bộ sao ở Đại hạn.

Xin lấy một ví dụ khác cho dễ hiểu: Tôi đã xem nhiều lá số Mệnh có chính tinh đắc địa, hội khá nhiều các bộ sao như: Xương - Khúc; Long - Phượng; Khôi - Việt; Quang - Quý; Tam hoá… thế mà cũng chẳng đỗ đạt được cao, chỉ vì đại hạn tuổi thanh niên ở cung Huynh đệ hoặc cung Phụ mẫu lại có quá nhiều sao xấu (Mệnh đã gom hết cả các sao tốt rồi, còn gì cho những cung khác) thế là việc học gián đoạn nửa chừng. Đó chỉ là những người thông minh để mà thông minh vậy thôi, chứ chẳng đạt được gì cả. Trái lại, những người đỗ đạt được cao, đến Cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ … là những người được chính tinh miếu, vượng toạ thủ mệnh hoặc có tính cách thông minh như Thiên Cơ, Thái Âm, Thái Dương … mệnh chỉ cần một bộ văn tinh như: Khôi - Việt, hoặc Xương - Khúc. Liên tiếp mấy đại hạn kế đó như cung Huynh, Thê hoặc cung Phụ, Phúc Đức có chính tinh miếu, vượng và các sao khác (hợp cách với các bộ sao sẵn có ở Mệnh) như Long, Phượng, Phụ, Cáo, Ấn, Khoa, Lộc… thì đỗ đạt được rất cao. Đó là sự kết hợp giữa Mạng và Đại hạn, Mạng đã chứa sẵn sự thông minh, đi đến đại hạn có các sao thuận lợi cho sự thi cử thì mới đỗ đạt được cao. Mạng có quá nhiều văn tinh mà đi đến các đại hạn kế tiếp toàn các sao xấu thì cũng chẳng thành đạt gì.

Một khía cạnh trong việc nghiên cứu một lá số tử vi là cần chú ý đến sự quân bình, tương xứng giữa các cung. Một cung gồm toàn các sao tốt, lại đến một cung có quá nhiều sao xấu là một lá số mất quân bình. Có khi là người có tài mà ba chìm bẩy nổi, không thành công lớn được. Về khía cạnh này chúng ta cần chú ý đến sự kết hợp đúng cách giữa cung Mệnh và các sao trong cung đại hạn để có thể thành sự lớn. Mệnh Viên thì Viên là bức tường thấp xây xung quanh một khu đất, chỉ về một cái cốt cái trung tâm, cái căn bản, cái nền tảng. Gọi là Mệnh - Viên hoặc gọi là cung Mệnh - Nếu gọi là Cung - Mệnh - Viên, thì hoặc là thừa chữ Cung, hoặc là thừa chữ Viên chẳng khác nào khi nói dư chữ như Nhà - Văn - Sí. Trong một số những lá số tử vi xưa kia, học giả còn dùng chữ Bản Mệnh để gọi thay cho chữ Mệnh Viên.

Những bộ sao Mệnh Viên là những tính chất cát, hung đã có sẵn trong cái Mạng của mình, lại kết hợp với những bộ sao tốt, xấu ở đại hạn thì sẽ thành ra kết quả tốt hoặc xấu nhiều.

Đây không phải là phương pháp luận đoán tử vi của riêng tôi, mà phương pháp này đã thể hiện qua các câu phú của Trần Đoàn. Tôi xin trích một vài câu làm ví dụ:

"Đế tinh tại Thuỷ, nan giải tai ương, Hạn hữu sát tinh Thìn Tuất, hình hao khôn vị thoát…".

"Tử Phá Một cung, vô ưu hoạ ách, Vận lai Phụ Bật Thổ cung, nguyện vọng đắc như cầu…".

Dĩ nhiên là việc áp dụng các câu phú và việc luận đoán một lá số thì luôn luôn phải chú ý đến sự chế hoá. Nhưng, những câu phú kể trên, cũng như còn nhiều câu phú khác nữa, cho chúng ta thấy rằng cần kết hợp các sao ở cung Mệnh và cung đại hạn để luận đoán.

Thí dụ: Tử Vi cư Ngọ nhập miếu, đại hạn lại đến cung Mão có Nhật (và Nguyệt ở Hợi). Thế là Tử Vi gặp Nhật, Nguyệt rất rực rỡ được bộ chính tinh quá tốt đã, nếu lại được các bộ sao khác cũng hợp cách thì sự nghiệp thật là to lớn khó tả. Đó là cách Tử Vi gặp Nhật, Nguyệt chứ nào có phải như là "Công thức ma"; Tử Vi có Thái Âm, Thái Dương hợp chiếu, ở các cung tam hợp chiếu lên (như tôi đã có dịp đọc được trong một vài cuốn sách tử vi và trong một tờ tuần báo nói về Tử vi).

Vua cũng năm bảy đường Vua, có những ông Vua u mê, văn chương chẳng giỏi, sáng suốt cũng không, chỉ thừa hưởng sự nghiệp của Tiên Đế, rồi nghe lời nịnh thần, đánh mất Ngai vàng chắc là không có các bộ sao thông minh ở cung Mệnh. Có những ông Vua gần trọn đời khổ công chiến đấu lập quốc, lại có những ông Vua mãi quốc cầu vinh; có những ông Vua uy danh lừng lẫy, và có những ông Vua không có mấy thực quyền.

Sao lại có thể đưa ra một công thức các bộ sao làm Vua.

Một vài người không biết Tử vi lại gặp phải ông Thầy Tử vi phỉnh nịnh: "Mạng của ông chỉ thiếu một vị sao này, một vị sao nọ là làm Vua…". Không hiểu mấy ông Thầy đó tính cho người ta làm Vua gì đâya Vua Nghiêu, Vua Thuấn hay Vua Trụ, Vua Kiệt; Vua Lê Thái Tổ hay Vua Lê Chiêu Thống.

  • Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn:
Báo lỗi - Góp ýThẻ bài viết: Sao nào trong tử vi chiếu mạng thì được làm vuasao tử visao chiếu mạng

Xem ngày tốt xấu

VIỆC TỐT HÔM NAY ( 03-07-20 )

Nên: Cám ơn bạn đã quan tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hoành thành những ứng dụng phục vụ quý đọc giả tốt nhất. Xin chân thành cám ơn.
Hôm nay là ngày Trực, tốt cho mọi việc Xem ngay

Xem nhanh Tử Vi Trọn Đời

Xem nhanh Sao Hạn 2017

Click Like theo dõi thông tin chúng tôi cung cấp hàng ngày qua: