You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tử vi cho nam mạng tuổi Tân Sửu sinh năm 1961

Xem Tử Vi cho nam mạng tuổi Tân Sửu có năm sinh 1961. Nam mạng tuổi Tân Sửu có năm sinh là 1961 thuộc cung Đoài - Trực Thâu, mạng Bích Thượng Thổ.

Tử vi cho nam mạng tuổi Tân Sửu sinh năm 1961

Nam mạng tuổi Tân Sửu có năm sinh là 1961 thuộc cung Đoài - Trực Thâu, mạng Bích Thượng Thổ (đất trên vách tường nhà) khắc với Thiên Thượng Thủy. Con nhà Huỳnh Đế, Xương con Trâu và tướng tinh là con đười ươi.