You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Danh mục: Xem sao hạn - trang 2

Xem sao hạn
Danh mục xem sao hạn hàng năm cho 12 con giáp
Xem hạn sao 2017 cho tuổi Giáp Thân. nam mạng gặp hạn Ngũ Mộ. Đề phòng hao mất tiền bạc, của cải. nữ mạng gặp hạn Ngũ Mộ. Đề phòng hao mất tiền.
1.316 lượt xem | 2016-12-06 13:47:57
Tuổi Qúy Mùi vào năm Đinh Dậu 2017 gặp sao hạn nào? nam mạng gặp sao Thủy Diệu, hành Thủy. nữ mạng gặp sao Mộc Đức, hành Mộc.
978 lượt xem | 2016-12-06 10:19:30
Xem sao hạn tuổi Tân Mùi năm Đinh Dậu 2017 gặp sao nào chiếu mạng. nam mạng gặp hạn Huỳnh Tuyền. nữ mạng gặp sao Thủy Diệu, hành Thủy.
1.515 lượt xem | 2016-12-06 10:05:51

Xem người sinh năm Kỷ mùi năm 2017 gặp phải sao hạn nào? nam mạng gặp hạn Thiên Tinh. Đề phòng ngộ độc. nữ mạng gặp sao Mộc Đức, hành Mộc.
1.251 lượt xem | 2016-12-06 09:57:49
Xem năm mới Đinh Dậu 2017 người tuổi Đinh Mùi có sao hạn nào? nam mạng gặp hạn Thiên La. nữ mạng gặp hạn Diêm Vương.
1.282 lượt xem | 2016-12-06 09:48:28
Xem sao hạn cho người tuổi Ất Mùi năm mới 2017 Đinh Dậu. nam mạng gặp hạn Ngũ Mộ. Đề phòng hao mất tiền bạc, của cải. nữ mạng gặp hạn Ngũ Mộ.
898 lượt xem | 2016-12-06 09:42:06
Cùng xem cho năm mới 2017 tuổi Nhâm Ngọ gặp phải sao hạn nào! nam mạng gặp hạn Toán Tận, hao tài, mất tiền. nữ mạng gặp hạn Huỳnh Tuyền, thường hay đau đầu, chóng mặt.
1.130 lượt xem | 2016-12-06 09:27:52
Năm Đinh Dậu 2017 tuổi Canh Ngọ gặp sao hạn nào? nam mạng gặp hạn Tam Kheo, Dễ gặp thương tích chân tay. nữ mạng gặp hạn Thiên Tinh. Đề phòng ngộ độc.
2.444 lượt xem | 2016-12-06 09:18:58
Xem sao hạn cho tuổi mậu ngọ năm 2017 có sao gì chiếu mạng. nam mạng gặp hạn Thiên Tinh. Đề phòng ngộ độc. nữ mạng gặp hạn Tam Kheo, dễ gặp thương tích chân tay.
1.251 lượt xem | 2016-12-06 09:12:14
Xem sao hạn cho tuổi Bính Ngọ năm Đinh Dậu 2017. uổi Bính Ngọ nam mạng gặp hạn Địa Võng. Đi lại phải cẩn thận. nữ mạng gặp hạn Địa Võng. Đi lại phải cẩn thận.
1.048 lượt xem | 2016-12-06 09:04:20
Xem năm 2017 Đinh Dậu người tuổi Giáp Ngọ có sao hạn nào? nam mạng gặp sao La Hầu, hành Kim, là sao xấu. nữ mạng gặp sao Kế Đô, hành Thổ, là sao xấu.
1.211 lượt xem | 2016-12-06 08:57:21
Năm 2017 Đinh Dậu nam mạng tuổi Nhâm Thìn có hạn sao gì? nam mạng gặp hạn Thiên La. Chuyện trong nhà cần nhường nhịn. nữ mạng gặp hạn Diêm Vương. Làm ăn thuận lợi
882 lượt xem | 2016-12-05 21:49:37
Xem hạn sao cho năm 2017 Đinh Dậu cho tuổi Qúy Tỵ. nam mạng gặp hạn Ngũ Mộ. Đề phòng hao mất tiền bạc, của cải. nữ mạng gặp hạn Ngũ Mộ. Đề phòng hao mất tiền bạc.
928 lượt xem | 2016-12-05 21:43:15
Xem hạn sao 2017 cho tuổi Canh thìn, nam mạng gặp hạn Huỳnh Tuyền. Thường hay đau đầu, chóng mặt. nữ mạng gặp hạn Toán Tận. Hao tài, mất tiền.
929 lượt xem | 2016-12-05 21:37:16
Xem hạn sao 2017 cho tuổi Tân Tỵ. nam mạng gặp sao Thái Âm, hành Thủy, là sao tốt. nữ mạng gặp sao Thái Bạch, hành Kim, là sao xấu.
985 lượt xem | 2016-12-05 16:47:06
Hạn sao 2017 của tuổi Mậu Thìn nam mạng gặp sao Thủy Diệu, hành Thủy, là sao tốt. nữ mạng gặp sao Mộc Đức, hành Mộc, là cát tinh.
1.507 lượt xem | 2016-12-05 14:24:14
Xem hạn sao 2017 cho tuổi Kỷ Tỵ. nam mạng gặp sao Thổ Tú, hành Thổ, là sao trung bình. nữ mạng gặp sao Vân Hớn, hành Hỏa, là sao xấu.
1.603 lượt xem | 2016-12-05 14:18:09
Xem hạn sao 2017 cho tuổi Bính Thìn. nam mạng gặp sao Vân Hớn, hành Hỏa, là sao xấu. nữ mạng gặp sao La Hầu, hành Kim, là sao xấu.
1.242 lượt xem | 2016-12-05 10:50:31
Sao hạn chiếu mạng tuổi Đinh Tỵ nam mạng vào năm 2017, nam mạng gặp sao Thái Dương thuộc hành hỏa (là sao tốt).Nữ mạng gặp sao thổ tú thuộc hành thổ (là sao xấu).
1.463 lượt xem | 2016-12-05 10:26:52
Xem hạn sao năm 2017 tuổi Giáp Thìn. Năm 2017 tuổi giáp thìn nam mạng gặp sao Mộc Đức là một cát tinh. Nữ mạng gặp sao thủy diệu là một sao tốt.
953 lượt xem | 2016-12-05 10:14:46

Xem ngày tốt xấu

VIỆC TỐT HÔM NAY ( 05-07-20 )

Nên: Cám ơn bạn đã quan tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hoành thành những ứng dụng phục vụ quý đọc giả tốt nhất. Xin chân thành cám ơn.
Hôm nay là ngày Trực, tốt cho mọi việc Xem ngay

Xem nhanh Tử Vi Trọn Đời

Xem nhanh Sao Hạn 2017

Click Like theo dõi thông tin chúng tôi cung cấp hàng ngày qua: