Đổi lịch Âm

Lịch âm dương ra đời từ rất lâu đời, nó là kết tinh của nền thiên văn học. Trong đó, ngày tháng âm của lịch chỉ ra pha của Mặt Trăng (hay tuần trăng), còn ngày tháng dương của lịch chỉ ra vị trí của Trái Đất trong chuyển động của nó xung quanh Mặt Trời. Từ xa xưa con người ta đã biết ứng dụng lịch âm dương vào trong đời sống để xác định ngày xấu, ngày tốt, thời tiết xấu tốt theo mùa.

Tìm hiểu về âm lịch (lịch âm)

Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Mặt Trăng là

một vì sao có tên gọi là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch này là lịch âm

Tháng âm lịch do tuân theo chu kỳ của Mặt Trăng nên có sự sai khác với quy luật thời tiết vốn theo chu kỳ của Mặt Trời. Cụ thể là tháng Âm lịch có 29 - 30 ngày, thành thử năm âm lịch có 354 tới 355 ngày. Như vậy một năm âm lịch ngắn hơn một năm dương lịch khoảng 11 ngày; 3 năm âm lịch đi nhanh hơn khoảng 1 tháng, 9 năm âm lịch đi nhanh hơn khoảng 1 mùa. Để khắc phục tình trạng chệch ngày so với thời tiết , người lập lịch xưa đã dùng tháng Nhuận để bù đắp sự thiếu hụt. Trung bình cứ 19 năm dương lịch sẽ có 7 năm nhuận, mỗi năm nhuận sẽ có tháng thứ 13.

Tìm hiểu về dương lịch (lịch dương)

Dương lịch là loại lịch được tính theo chu kỳ của Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời. Mặt Trời là một vì sao có tên gọi là Thái Dương nên ta thường gọi loại lịch này là lịch dương. Có nhiều loại dương lịch được sinh ra, nhưng ngày nay lịch Greogory là loại lịch chúng ta thường dùng hằng ngày.

Trong cách tính dương lịch thì cứ 4 năm dư ra khoảng một ngày, một thế kỷ dư khoảng 1 tháng. Để khớp với chu kỳ năm của Mặt Trời, Dương Lịch được quy ước trung bình cứ mỗi 4 năm sẽ thêm một ngày vào tháng 2. Năm đó sẽ có 366 ngày và được gọi là năm Nhuận dương lịch và tháng 2 sẽ có 29 ngày.