Lá số tử vi 2017 - Xem và luận giải về cuộc đời của mỗi con người

Tùy chọn nâng cao

Hướng dẫn thành lập Lá Số Tử Vi

Nhập đầy đủ Họ và Tên có dấu.

Chọn giới tính của bạn, vì lá số của người nam sẽ khác với người nữ dù các thông số có giống nhau, thế nên đây là điều bắt buộc.

Lá số tử vi được thành lập dựa vào ngày, tháng, năm, giờ sinh Dương Lịch. Nếu chỉ nhớ ngày tháng năm Âm lịch thì chọn âm lịch ở cạnh năm. Thế nên trước khi lập lá số bạn cần chuẩn bị chính xác các thông số trên vì chỉ cần sai giờ sinh thì lá số là của người khác chứ không phải là của bạn.

Nếu bạn sinh ở nước ngoài thì ở phần chọn Nơi sinh bạn bỏ chọn. Nếu bạn sinh trước năm 1975 và ở tại miền nam Việt Nam thì bấm vào nút Tùy chọn nâng cao -> chọn Miền nam Việt Nam

Trường hợp bạn sinh đôi, nếu bạn là người sinh đầu tiên thì bạn lấy lá số như bình thường, còn sinh thứ 2 thì bấm vào nút Tùy chọn nâng cao -> chọn Sinh đôi

Trường hợp bạn cần xem lá số của năm tiếp kế tiếp hoặc năm cũ ( tương lai hoặc quá khứ ) thì bấm vào nút Tùy chọn nâng cao -> nhập Năm An Sao. Mặc định hệ thống sẽ lấy năm hiện tại.