You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Thẻ: Người tuổi Dần

Người tuổi Dần
Xem tử vi trọn đời cho nữ mạng tuổi Mậu Dần sinh năm 1998, thuộc cung Khảm, mạng là Thành Đầu Thổ, xương con cọp và tướng tinh là con thuồng luồng được Phật Bà Quan Âm độ mạng.
1.159 lượt xem | 2016-12-26 21:25:16
Xem tử vi trọn đời cho nữa mạng có tuổi Canh Dần 1950. thuộc cung Cấn, Mạng là Tòng Bá Mộc (gỗ thân cây tòng bá). Xương con cọp tướng tinh con Beo.
502 lượt xem | 2016-12-11 14:59:05
Xem tử vi trọn đời cho nam mạng tuổi canh dần có năm sinh 1950. Thuộc cung Khôn - Trực Nguy, mạng Tòng Bá Mộc (gỗ cây tòng bá), Khắc với Lộ Bàng Thổ.
486 lượt xem | 2016-12-11 14:37:17