Bài viết mới nhất

Tử vi trọn đời xem cho nữ mạng tuổi 1952 Nhâm Thìn

Tử vi trọn đời xem cho nữ mạng tuổi 1952 Nhâm Thìn

Tử vi trọn đời xem cho nữ mạng tuổi 1952 Nhâm Thìn. thuộc cung Khảm, mạng là Trường Lưu Thủy (nước sông chảy dài).

Tuổi Thìn
Xem tử vi trọn đời cho nam mạng tuổi Nhâm Thìn 1952

Xem tử vi trọn đời cho nam mạng tuổi Nhâm Thìn 1952

Xem tử vi trọn đời cho nam mạng tuổi Nhâm Thìn 1952. thuộc cung Chấn - Trực Kiên, mạng là Trường Lưu Thủy (Dòng nước sông lớn chảy dài).

Tuổi Thìn
Xem tử vi trọn đời cho nữ mạng có năm sinh 2000 Canh Thìn

Xem tử vi trọn đời cho nữ mạng có năm sinh 2000 Canh Thìn

Xem tử vi trọn đời cho nữ mạng có năm sinh 2000 Canh Thìn. thuộc cung Cấn, mạng Bạch Lạp Kim, xương con Rồng và tướng tinh là con Lạc Đà, được Bà Chúa Tiên Độ Mạng.

Tuổi Thìn
Xem tử vi cho nam mạng tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trọn đời

Xem tử vi cho nam mạng tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trọn đời

Xem tử vi cho nam mạng tuổi Mậu Thìn sinh năm 2000 trọn đời. thuộc cung Càn - Trực Bình, mạng là Bạch Lạp Kim khắc với Phúc Đăng Hỏa.

Tuổi Thìn
Tử vi trọn đời xem cho nữ mạng sinh năm 1988 Mậu Thìn

Tử vi trọn đời xem cho nữ mạng sinh năm 1988 Mậu Thìn

Xem tử vi trọn đời cho nữ mạng sinh năm 1988 Mậu Thìn. thuộc cung Đoài, mạng là Đại Lâm Mộc (cây lớn trong rừng), xương con Rồng và tướng tinh con Qụa.

Tuổi Thìn
Xem tử vi trọn đời người tuổi Mậu Thìn có năm sinh 1988 nam mạng

Xem tử vi trọn đời người tuổi Mậu Thìn có năm sinh 1988 nam mạng

Xem tử vi trọn đời người tuổi Mậu Thìn có năm sinh 1988 nam mạng. thuộc cung Ly - Trực Thâu, mạng là Đại Lâm Mộc (cây lớn trong rừng) khắc với Đại Trạch Thổ.

Tuổi Thìn
Tử vi trọn đời của nữ mạng tuổi Bính Thìn sinh năm 1976

Tử vi trọn đời của nữ mạng tuổi Bính Thìn sinh năm 1976

Xem tử vi trọn đời của nữ mạng tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. thuộc cung Khảm, mạng là Sa Trung Thổ (đất pha cát), xương con Rồng tướng tinh con chuột.

Tuổi Thìn
Xem tử vi trọn đời cho nam mạng tuổi Bính Thìn 1976

Xem tử vi trọn đời cho nam mạng tuổi Bính Thìn 1976

Xem tử vi trọn đời cho nam mạng tuổi Bính Thìn 1976. thuộc cung Chấn - Trực Kiên, mạng là Sa Trung Thổ (đất pha cát) khắc với dương liễu mộc.

Tuổi Thìn
Tử vi trọn đời xem cho người tuổi Giáp Thìn 1964 nữ mạng

Tử vi trọn đời xem cho người tuổi Giáp Thìn 1964 nữ mạng

Tử vi trọn đời xem cho người tuổi Giáp Thìn 1964 nữ mạng. thuộc cung Tốn, mạng là Phúc Đăng Hỏa (lửa đèn). Xương con rồng và tướng tinh con Rắn.

Tuổi Thìn
Xem tử vi trọn đời cho nam mạng sinh năm 1964 Giáp Thìn

Xem tử vi trọn đời cho nam mạng sinh năm 1964 Giáp Thìn

Xem tử vi trọn đời cho nam nam mạng tuổi Giáp Thìn có năm sinh 1964. thuộc cung Cấn - Trực Phá, mạng Phúc Đăng Hỏa (lửa đèn) khắc với Xoa Xuyến Kim.

Tuổi Thìn
Xem tử vi trọn đời tuổi Qúy mão 1963 cho nữ mạng

Xem tử vi trọn đời tuổi Qúy mão 1963 cho nữ mạng

Xem tử vi trọn đời tuổi Qúy mão 1963 cho nữ mạng. thuộc cung Ly, mạng là Kim Bạc Kim (vàng trắng). Xương con mèo tướng tinh con Hươu được bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng.

Tuổi Mão
Xem tử vi trọn đời cho tuổi Qúy Mão 1963 nam mạng

Xem tử vi trọn đời cho tuổi Qúy Mão 1963 nam mạng

Xem tử vi trọn đời cho tuổi Qúy Mão 1963 nam mạng. thuộc cung Đoài - Trực Mấn, mạng Kim Bạc Kim (vàng trắng) khắc với Lư Trung Hỏa. Con nhà Bạch Đế (phú quý).

Tuổi Mão