Tuổi Dần

Xem tử vi trọn đời cho nữ mạng tuổi Mậu Dần sinh năm 1998

Xem tử vi trọn đời cho nữ mạng tuổi Mậu Dần sinh năm 1998

Xem tử vi trọn đời cho nữ mạng tuổi Mậu Dần sinh năm 1998, thuộc cung Khảm, mạng là Thành Đầu Thổ, xương con cọp và tướng tinh là con thuồng luồng được Phật Bà Quan Âm độ mạng.

Tuổi Dần
Xem tử vi trọn đời cho nữ mạng 1962 Nhâm Dần

Xem tử vi trọn đời cho nữ mạng 1962 Nhâm Dần

Xem tử vi trọn đời cho nữ mang tuổi Nhâm Dần 1962. thuộc cung Cấn, mạng Kim Bạc Kim (vàng trắng), xương con cọp và tướng tinh con ngựa.

Tuổi Dần
Tử vi trọn đời xem cho nam mạng tuổi Nhâm Dần 1962

Tử vi trọn đời xem cho nam mạng tuổi Nhâm Dần 1962

Xem tử vi trọn đời cho nam mạng Mậu Dần sinh năm 1962. thuộc cung Cấn - Trực phù, mạng Kim Bạc Kim (vàng trắng) khắc với Lư Trung Hỏa.

Tuổi Dần
Tử vi trọn đời cho nữ mạng tuổi Canh Dần 1950

Tử vi trọn đời cho nữ mạng tuổi Canh Dần 1950

Xem tử vi trọn đời cho nữa mạng có tuổi Canh Dần 1950. thuộc cung Cấn, Mạng là Tòng Bá Mộc (gỗ thân cây tòng bá). Xương con cọp tướng tinh con Beo.

Tuổi Dần
Xem tử vi trọn đời cho nam mạng tuổi Canh Dần tuổi 1950

Xem tử vi trọn đời cho nam mạng tuổi Canh Dần tuổi 1950

Xem tử vi trọn đời cho nam mạng tuổi canh dần có năm sinh 1950. Thuộc cung Khôn - Trực Nguy, mạng Tòng Bá Mộc (gỗ cây tòng bá), Khắc với Lộ Bàng Thổ.

Tuổi Dần
Xem tử vi cho nam mạng tuổi Mậu Dần có năm sinh 1998 (trọn đời)

Xem tử vi cho nam mạng tuổi Mậu Dần có năm sinh 1998 (trọn đời)

Xem tử vi cho nam mạng tuổi Mậu Dần có năm sinh 1998 (trọn đời). thuộc cung Cấn - Trực Khai. Mạng là Thành Đầu Thổ (đất trên tường thành).

Tuổi Dần
Xem tử vi trọn đời cho nữ mạng 1986 tuổi Bính Dần

Xem tử vi trọn đời cho nữ mạng 1986 tuổi Bính Dần

Xem tử vi cho nữ mạng tuổi bính dần có năm sinh 1986. thuộc cung Khảm, mạng Lư Trung Hỏa (lửa trong lò). Xương con cọp và tương tinh con chim trĩ.

Tuổi Dần
Tử vi trọn đời xem cho nam mạng tuổi Bính Dần 1986

Tử vi trọn đời xem cho nam mạng tuổi Bính Dần 1986

Tử vi trọn đời xem cho nam mạng tuổi Bính Dần 1986. thuộc cung Khôn - Trực Phá, Mạng là Lư Trung Hỏa (lửa trong lò) khắc với Kiếm Phong Kim.

Tuổi Dần
Xem tử vi trọn đời cho nữ mạng có tuổi Giáp Dần năm sinh 1974

Xem tử vi trọn đời cho nữ mạng có tuổi Giáp Dần năm sinh 1974

Xem tử vi trọn đời cho nữ mạng có tuổi Giáp Dần năm sinh 1974. thuộc cung Cấn, mạng là Đại Khê Thủy (nước trong khe suối lớn).

Tuổi Dần
Tử vi trọn đời cho nam mạng tuổi Giáp Dần sinh năm 1974

Tử vi trọn đời cho nam mạng tuổi Giáp Dần sinh năm 1974

Tử vi trọn đời cho nam mạng tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. thuộc cung Khôn - Trực Khai, mạng là Đại Khê Thủy (nước trong khe suối lớn).

Tuổi Dần
Xem sao hạn 2017 Đinh Dậu cho tuổi Nhâm Dần (nam và nữ)

Xem sao hạn 2017 Đinh Dậu cho tuổi Nhâm Dần (nam và nữ)

Xem sao hạn 2017 Đinh Dậu cho tuổi Nhâm Dần. nam mạng gặp sao Thổ Tú, hành Thổ, là sao trung bình. nữ mạng gặp sao Vân Hớn, hành Hỏa, là sao xấu.

Tuổi Dần
Xem sao hạn 2017 Đinh Dậu cho tuổi Canh Dần (nam và nữ)

Xem sao hạn 2017 Đinh Dậu cho tuổi Canh Dần (nam và nữ)

Xem sao hạn 2017 Đinh Dậu cho tuổi Canh Dần. nam mạng gặp sao Thái Âm, hành Thủy, là sao tốt. nữ mạng gặp sao Thái Bạch, hành Kim, là sao xấu.

Tuổi Dần