Ý nghĩa các vì sao

Đặc tính của sao Hoa Cái trong Tử Vi

Đặc tính của sao Hoa Cái trong Tử Vi

Sao Hoa Cái gặp sao Tấu Thư là người thanh cao, lịch lãm, có mốt về ăn mặc, có năng khiếu về trình diễn; người biết thưởng thức ái tình một cách sành điệu.

Tử Vi
Đặc tính của sao Thiên Không trong Tử Vi

Đặc tính của sao Thiên Không trong Tử Vi

Hạn gặp sao Thiên Không là hạn cùng đường, phá tán, thất bại. Tuổi già thì không thọ, bệnh tật thì chóng khỏi, nhưng nếu có sao TUẦN, TRIỆT thì bệnh khó khỏi.

Tử Vi
Đặc tính sao Phi Liêm và sao Phá Toái

Đặc tính sao Phi Liêm và sao Phá Toái

Tìm hiểu về đặc tính của bộ đôi sao Phi Liêm và sao Phá Toái, Sao Phi Liêm thuộc dương hỏa, Sao Phá Toái dễ khiến cuộc đời thăng trầm trắc trở.

Tử Vi
Đặc tính của sao Long Trì và sao Phượng Các

Đặc tính của sao Long Trì và sao Phượng Các

Cùng tìn hiểu về đặc tính, ý nghỉa của bộ đôi sao Long Trì và Phượng Các. Sao Long Trì thuộc dương thủy và Sao Phượng Các thuộc dương thổ.

Tử Vi
Đặc tính sao Cô Thần và sao Qủa Tú

Đặc tính sao Cô Thần và sao Qủa Tú

Tìm hiểu về đặc tính về bộ đôi sao Cô Thần và Qủa Tú, Sao Cô Thần thuộc dương hỏa còn Sao Qủa Tú thuộc âm hỏa.

Tử Vi
Đặc tính của sao Thiên Quan và sao Thiên Phúc

Đặc tính của sao Thiên Quan và sao Thiên Phúc

Tìm hiểu về đặc tính cơ bản của hai sao Thiên Quan và Thiên Phúc. Sao Thiên Quan thuộc dương thổ, Sao Thiên phúc thuộc dương thổ

Tử Vi
Đặc tính của sao Thiên Tài và sao Thiên Thọ

Đặc tính của sao Thiên Tài và sao Thiên Thọ

Cùng tìm hiểu về đặc tính của bộ đôi sao Thiên Tài và sao Thiên Thọ. Sao Thiên Thọ thuộc dương thổ, Sao Thiên Tài thuộc âm mộc

Tử Vi
Đặc tính của sao Thiên Hư và Thiên Khốc

Đặc tính của sao Thiên Hư và Thiên Khốc

tìm hiểu để đặc tính cơ bản của sao Thiên Hư và sao Thiên Khốc. Sao Thiên Khốc thuộc dương kim, Sao Thiên Hư thuộc âm thổ

Tử Vi
Tìm hiểu về đặc tính của sao Ân Quang và sao Thiên Qúy

Tìm hiểu về đặc tính của sao Ân Quang và sao Thiên Qúy

Tìm hiểu về đặc tính của bộ đôi sao Ân Quang và Thiên Qúy, Sao Ân Quang thuộc dương hỏa, Sao Thiên Qúy thuộc dương thổ

Tử Vi
Đặc tính cơ bản của sao Giải Thần trong Tử Vi

Đặc tính cơ bản của sao Giải Thần trong Tử Vi

Tìm hiểu về đặc tính của sao Giải Thần trong Tử vi, sao Giải Thần nằm trong bộ ba sao hóa giải đó là thiên giải, địa giải và giải thần.

Tử Vi
Đặc tính của sao Thai Phụ và sao Phong Cáo

Đặc tính của sao Thai Phụ và sao Phong Cáo

Sao Thai Phụ thuộc dương thổ, chưởng quản đài các; sao Phong Cáo thuộc âm thổ, chưởng quản phong tặng khen thưởng.

Tử Vi
Đặc tính sao Tam Thai và sao Bát Tọa

Đặc tính sao Tam Thai và sao Bát Tọa

Cùng tìm hiểu về đặc tính của bộ đôi sao Tam Thai và sao Bát Tọa trong Tử Vi, Sao Tam Thai thuộc dương thổ, chủ về quý; sao Bát Tọa thuộc âm thổ, chủ về khoa cử.

Tử Vi