Tuổi Sửu

Tử vi trọn đời của nữ mạng 1998 Mậu Dần (xem trọn đời)

Tử vi trọn đời của nữ mạng 1998 Mậu Dần (xem trọn đời)

xem tử vi trọn đời cho nữ mạng tuổi mậu dần có năm sinh là 1998. thuộc cung Khảm, Mạng Thành Đầu Thổ (đất trên vách).

Tuổi Sửu
Luận giải về tử vi của nữ mạng tuổi Qúy Sửu 1973

Luận giải về tử vi của nữ mạng tuổi Qúy Sửu 1973

Luận giải về tử vi của nữ mạng tuổi Qúy Sửu 1973. thuộc cung Tốn, mạng Tang Đố Mộc (gỗ thân cây dâu tằm), xương con Trâu tướng tinh con cua biển.

Tuổi Sửu
Tử vi cho nam mạng tuổi Qúy Sửu có năm sinh là 1973

Tử vi cho nam mạng tuổi Qúy Sửu có năm sinh là 1973

Tử vi cho nam mạng tuổi Qúy Sửu có năm sinh là 1973. thuộc cung Càn - Trực Phá. Mạng Tang Đố Mộc (gỗ cây dâu tằm) khắc với ốc thượng thổ.

Tuổi Sửu
Xem tử vi trọn đời của nữ mạng tuổi Tân Sửu 1961 có gì đặc biệt

Xem tử vi trọn đời của nữ mạng tuổi Tân Sửu 1961 có gì đặc biệt

Xem tử vi trọn đời của nữ mạng tuổi Tân Sửu 1961. thuộc cung Đoài, mạng Bích Thượng Thổ (đất trên vách tường nhà). Xương con Trâu.

Tuổi Sửu
Tử vi cho nam mạng tuổi Tân Sửu sinh năm 1961

Tử vi cho nam mạng tuổi Tân Sửu sinh năm 1961

Xem Tử Vi cho nam mạng tuổi Tân Sửu có năm sinh 1961. Nam mạng tuổi Tân Sửu có năm sinh là 1961 thuộc cung Đoài - Trực Thâu, mạng Bích Thượng Thổ.

Tuổi Sửu
Xem tử vi trọn đời cho nữ mạng tuổi kỷ sửu có năm sinh 1949

Xem tử vi trọn đời cho nữ mạng tuổi kỷ sửu có năm sinh 1949

Xem tử vi trọn đời cho nữ mạng tuổi kỷ sửu có năm sinh 1949. thuộc cung Đoài, Mạng Tích Lịch Hỏa (lửa sấm chớp). Xương con Trâu tướng tinh con chim cú.

Tuổi Sửu
Luận về tử vi trọn đời xem cho nam mạng tuổi Kỷ Sửu 1949

Luận về tử vi trọn đời xem cho nam mạng tuổi Kỷ Sửu 1949

Luận về tử vi trọn đời xem cho nam mạng tuổi Kỷ Sửu 1949. Nam mạng tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 thuộc cung Đoài - Trực Bình, Mạng Tích Lịch Hỏa.

Tuổi Sửu
Tử vi trọn đời xem cho nữ mạng tuổi 1997 Đinh Sửu

Tử vi trọn đời xem cho nữ mạng tuổi 1997 Đinh Sửu

Xem tử vi trọn đời cho nữ mạng tuổi Đinh Sửu. Nữ mạng tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 thuộc cung Ly, mạng Giản Hạ thủy (nước trong sương mù).

Tuổi Sửu
Luận về tử vi trọn đời của nam mạng tuổi Đinh Sửu

Luận về tử vi trọn đời của nam mạng tuổi Đinh Sửu

Xem tử vi trọn đời cho người tuổi Đinh Sửu. Người tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, Thuộc cung Ly (trực thâu). Bản mạng là Giản Hạ Thủy.

Tuổi Sửu
Tử vi trọn đời xem cho nữ mạng có tuổi Ất Sửu

Tử vi trọn đời xem cho nữ mạng có tuổi Ất Sửu

Xem tử vi trọn đời cho nữ mạng sinh năm Ất Sửu. Nữ mạng tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 thuộc cung Tốn, Mạng Hải Trung Kim (vàng dưới biển).

Tuổi Sửu
Tử vi trọn đời xem cho nam mạng tuổi Ất Sửu

Tử vi trọn đời xem cho nam mạng tuổi Ất Sửu

Xem tử vi trọn đời cho nam mạng tuổi Ất Sửu 1985. Cùng tìm hiểu về cuộc đời thăng trầm của người tuổi Ất Sửu, công danh tài lộc diễn biến qua từng năm.

Tuổi Sửu
Xem sao hạn 2017 Đinh Dậu cho tuổi Qúy Sửu (nam và nữ)

Xem sao hạn 2017 Đinh Dậu cho tuổi Qúy Sửu (nam và nữ)

Xem sao hạn 2017 Đinh Dậu cho tuổi Qúy Sửu, nam mạng gặp sao Mộc Đức, hành Mộc. Là cát tinh, nữ mạng gặp sao Thủy Diệu, hành Thủy. Là sao tốt.

Tuổi Sửu