Xem tử vi trọn đời cho 12 con giáp

Tử Vi 26/12/2016 197 lượt xem

Xem tử vi trọn đời cho 12 con giáp (lục thập hoa giáp), Xem tử vi cho 60 tuổi thuộc 12 địa chi và 10 thiên can về cuộc đời, tình duyên, công danh và sự nghiệp của mội con người.

Xem tử vi trọn đời cho 12 con giáp

Xem tử vi trọn đời cho 12 con giáp chi tiết về các tuổi của lục thập hoa giáp từ Giáp Tý tới Qúy Hợi trong vòng 60 năm.
Việc xem tử vi trọn đời sẽ giúp quý bạn đọc phần nào hình dũng được diễn biến của cuộc đời mình trải qua từng giai đoạn trong cuộc sống, xem tử vi về đường tình duyên, công danh sự nghiệp, hợp tác làm ăn, ngày giờ tốt xấu để có thể nắm bắt kịp thời những cơ may trong cuộc sống, giúp cuộc sống trở nên tươi đẹp đẹp hơn.
Dưới đây là bảng tra cứu nhanh 60 tuổi của 12 con giáp quý bạn đọc có thể click vào phần xem chi tiết ở các dãy số tuổi phù hợp với tuổi mình cần xem!

Năm sinhXem tử vi trọn đời tuổiNam MạngNữ Mạng
1945Ất DậuClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1946Bính TuấtClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1947Đinh HợiClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1948Mậu týClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1949Kỷ SửuClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1950Canh DầnClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1951Tân MãoClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1952Nhâm ThìnClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1953Qúy TỵClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1954Giáp NgọClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1955Ất MùiClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1956Bính ThânClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1957Đinh DậuClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1958Mậu TuấtClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1959Kỷ HợiClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1960Canh TýClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1961Tân SửuClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1962Nhâm DầnClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1963Qúy MãoClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1964Giáp ThìnClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1965Ất TỵClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1966Bính NgọClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1967Đinh MùiClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1968Mậu ThânClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1969Kỷ DậuClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1970Canh TuấtClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1971Tân HợiClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1972Nhâm TýClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1973Qúy SửuClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1974Giáp DầnClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1975Ất MãoClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1976Bính ThìnClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1977Đinh TỵClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1978Mậu NgọClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1979Kỷ MùiClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1980Canh ThânClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1981Tân DậuClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1982Nhâm TuấtClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1983Qúy HợiClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1984Giáp TýClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1985Ất SửuClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1986Bính DầnClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1987Đinh MãoClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1988Mậu ThìnClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1989Kỷ TỵClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1990Canh ngọClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1991Tân MùiClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1992Nhâm ThânClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1993Qúy DậuClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1994Giáp TuấtClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1995Ất HợiClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1996Bính TýClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1997Đinh SửuClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1998Mậu DầnClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
1999Kỷ MãoClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
2000Canh ThìnClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
2001Tân TỵClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
2002Nhâm NgọClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
2003Qúy MùiClick xem chi tiếtClick xem chi tiết
2004Giáp ThânClick xem chi tiếtClick xem chi tiết