Sao Phá Quân - Thông minh và cương quả thuộc chòm sao Bắc Đẩu

Tử Vi 03/10/2015 8,416 lượt xem

Sao Phá Quân là một hung tinh, hao tinh chủ về phu thê và hao tán, nếu ở vị trí tốt thì Phá Quân là một người dũng mãnh, cam đảm nhưng có phần nóng nảy.

Sao Phá Quân  - Thông minh và cương quả thuộc chòm sao Bắc Đẩu

Sao Phá Quân là một ung tinh chủ về phu thê và hao tán

Sao Phá Quân thuộc chòm sao Bắc Đẩu Tinh tên thường gọi là Đẩu (thuộc tính Âm thủy).

Sao Phá Quân miếu địa tại: Tý, Ngọ.

Vượng địa tại: Tỵ, Hợi.

Đắc địa tại: Thìn, Tuất.

Hãm địa tại: Mão, Dậu, Dần, Thân, Tỵ, Hợi.

Sao Phá Quân tại cung mệnh là người có một thân hình đẫy đà, cao vừa tầm (nếu đắc địa, hãm địa thì là người có thân hình hơi thấp). Da hồng hào, mặt đầy đặn, mắt lộ, hầu lộ, lông mày thưa.

Phá Quân miếu địa, vượng địa hay đắc địa là người thông minh cương quả, hiếu thắng, tự đắc và là người có thủ đoạn. Có tài thao lược và dũng mãnh, ưa hoạt động, thích đi xa, ham săn bắn.

Sao Phá Quân miếu địa ứng hợp với tuổi Kỷ, Qúy và khắc với tuổi Bính, Dậu, Dần, thân vậy cho nên tuổi Đinh, Kỷ, Qúy mà cung mệnh có Phá Quân miếu địa tọa thủ chắc chắn người này được hưởng phú quý song toàn. Còn tuổi Bính, Dậu, Dần, Thân mà cung mệnh có sao Phá Quân miếu địa tọa thủ thì tuy cũng được hưởng giàu sang nhưng lại hay mắc những tai nạn khó đoán.

Phá Quân hãm địa là người ương ngạnh hiếu thắng và dữ tợn, nhan hiểm, bất nhân. Tuy nhiên họ lại rất khéo tay thường chuyên về cách ngành kỹ nghệ thủ công. Nếu đi buôn tất suốt đời sẽ vất vả, gặp phải nhiều tai ương. Nếu không ly tổ buôn ba tất sẽ không thể sống thọ được.

sao Phá Quân hãm địa tại cung Mão và Dậu ứng hợp với tuổi Ất, Tân, Qúy. Phá hãm địa tại Dần, Thân ứng hợp với tuổi Giáp, Canh, Đinh, Kỷ. Phá hãm địa tại Tỵ và Hợi ứng hợp với tuổi Mậu vậy cho nên tuổi Ất, Tân, Qúy mà có cung mệnh an tại Mão, Dậu, có Phá tọa thủ. Và tuổi Dậu có cung mệnh an tại Tỵ, Hợi có Phá Quân tọa thủ vẫn khá giả và chẳng mấy khi phải lo lắng vì những chuyện xảy ra trong đời.

Phá Quân hãm địa gặp Kình, Đà, Không, Kiếp đắc địa hội họp cũng đuôc hưởng giàu sang nhưng hay mắc tai họa.

Phá Quân hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội họp như Đại hao, Tiểu hao, Hổ, Kỵ, Hình thì suốt đời nghèo khổ và cô đơn, phải sống cuộc sống phiêu bạt nay đây mai đó, hay mắc những chứng bệnh lạ khó chữa.

Cung mệnh an tại Tý, Ngọ, Thìn, Tuất, Dần, Thân có Phá Quân đơn thủ tọa thủ (không gặp chính diệu khác đồng cung) là người không sáng suốt và hay nghe lời nịnh hót.

Cung mệnh an tại Tý. Ngọ có Phá Quân tọa thủ tất được hưởng phú quý song toàn.

Cung mệnh an tại Tý, Ngọ có Phá tọa thủ thì sớm phải xa cha mẹ và anh em, nếu không thì vợ chồng khắc nhau và hiếm con.

Cung mệnh có sao Phá Quân tọa thủ (hay có Tham tọa thủ) gặp Lộc, Mã hội họp có cách này thì đàn ông hay chơi bời hoang đãng thích ngao du, là nữ mệnh thì có tính dâm dật.

Đàn ông hay đàn bà mà cung mệnh có Phá tọa thủ hay Tham tọa thủ gặp Lộc, Mã hội họp là người vô hạnh, nhưng tiền bạc lại dễ kiếm.

Cung mệnh an tại Mão, Dậu có Phá, Kình tọa thủ, đồng cung gặp Phụ, Bật hội họp là người độc ác, đa sát, làm loạn thiên hạ như Hoàng Sào (Đời Đường).

Cung mệnh có sao Phá Quân tọa thủ, gặp Hỏa, Linh hội họp thì suốt đời phải buôn ba và lao khổ.

Tuổi Tân, Đinh mà có cung mệnh an tại Dần, Thân có Phá Quân tọa thủ gâp Hỏa, Việt hội họp là người giỏi về máy móc chuyên về cơ khí. Các tuổi khác cung mệnh an tại Dần, Thân có cách này cũng là người rất khéo tay.

Cung mệnh an tại Ngọ có Phá Quân tọa thủ thì hay cáu gắt, nói năng thô lỗ. Đây nếu Phá hoặc gặp Lộc đồng cung, hoặc gặp Thiếu Dương đồng cung, hoặc gặp Lộc, Dương hội họp lại là người rất vui tính, hay đùa giỡn.

 Cung mệnh an tại Thìn, Tuất có Phá tọa thủ, là người gian ác và Bất nhân, nếu Phá gặp Khoa đồng cung gặp thêm Tuần, Triệt án ngữ lại là người thẳng thắn và lương thiện. Tuổi Mậu, Qúy mà có cung mệnh an tại Thìn và Tuất có Phá Quân tọa thủ, gặp Khoa đồng cung, gặp thêm Tuần, Triệt án ngữ tất hoạnh phát danh tài.

Cung mệnh an tại tứ mộ có Phá tọa thủ là người cương quả, lập được sự nghiệp lớn trong thời loạn. Nếu gặp thêm Hình, Lộc hội họp tất có uy quyền hiển hách.