Lễ hội diễn ra trong ngày 7 tháng 9 âm lịch - Hội Làng Thắng

Các ngày lễ trong năm 12/01/2016 331 lượt xem

Hội Làng Thắng được tổ chức vào ngày mùng 7 tháng 9 âm lịch tại làng Thắng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Lễ hội diễn ra trong ngày 7 tháng 9 âm lịch - Hội Làng Thắng

Hội Làng Thắng

Thời gian: tổ chức vào ngày mùng 7 tháng 9 âm lịch.

Địa điểm: làng Thắng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Đối tượng suy tôn: nhằm suy tôn Khổng Minh Không (nhà sư thời Lý), Dương Tự Minh (tướng nhà lý).

Nội dung: mở đầu lễ hội làng Thắng là hoạt động tế lễ. Bên ngoài đình là nơi triển lãm các công cụ nghề rèn. Tiếp đó là các cuộc thi chạy cướp cờ, cướp cầu, lễ khao quân giữa đình.